top of page

Ydelser

Når strategi og mennesker skal lykkes!

Vi hjælper vores kunder med at oversætte deres strategiske målsætninger til konkrete produkter og/eller handlingsplaner. 

Processen med at få de store linjer konkretiseret til noget som organisationen kan håndtere at eksekvere på, sker ved interviews og workshops for at afdække baggrund og formål, forudsætninger og sammenhænge samt organisatorisk modenhed.

Når strategi og mennesker skal lykkes, skal der etableres et realistisk samspil mellem struktur, processer og kulturen, som er afgørende for at kunne lykkedes. Vi skræddersyer altid til den enkelte kontekst, så kunden får præcis den løsning som er relevant og ikke mindst mulig at gennemføre.Strategi implementering

Når projekter og målopfølgning er defineret, roller og ansvar er fordelt, begynder det virkelige arbejde for alvor. Det vil betyde ændringer, hvilket indebærer at nogen skal gøre noget anderledes end tidligere. Her vil man oftest opleve modstand, hvor det bliver svært at fastholde engagement og få strategien prioriteret oveni den daglige drift.

Vi identificerer de problemstillinger der står i vejen for at ”hvorfor gør de ikke bare som vi har aftalt” og rådgiver om hvordan, og hvilken rækkefølge, der skal ske forandringer, så de gamle måder at gøre tingene på ikke blot vender tilbage når ”strategi ambassadørerne har fået nyt fokus”. Resultatet samles i en drejebog der indeholder et parathedsoverblik som præciserer hvad der er rigtigt at gøre først, og hvordan der skabes motivation til at lede og navigere i det lange seje træk for at forankre og komme i mål med strategien.
 

Eksempler på konsulentopgaver vi løser:
 

  • Programmer/projekter

  • Innovationsledelse

  • Interim manager 

  • Porteføljestyring

Ledelse af forandringer

Al strategi implementering medfører forandringer. Ofte kræver strategi implementering samarbejde på tværs af afdelinger, og disse snitflader kræver forståelse for hvor stor ”magi” man kan skabe sammen. Dette kræver samtidig en indsigt i hvor nedbrydende det kan være, hvis man på tværs af virksomheden modarbejder hinanden, eller primært optimerer sine egne interesser. 

 

Når man har prøvet at deltage i projektgrupper som trods den rigtige intention ender med at blive endnu et forlist projekt og en tidsrøver, så skal der arbejdes fokuseret på at genetablere motivation – både for den enkelte og i samarbejdet.

Vi er certificeret i en række værktøjer, som kan afdække de mekanismer og dynamikker der enten støtter eller forhindrer eksekvering. I forandringer er der altid opbakningsansvar og udførelsesansvar og med udgangspunkt i disse, designer vi en proces for hvordan forandringen skal ledes, så strategi og mennesker lykkes.
 

Eksempler på konsulentopgaver vi løser:
 

  • Projektgruppe forløb

  • Teamudviklings forløb 

  • Lederudviklings forløb

  • 1:1 mentoring forløb

bottom of page