top of page
Search
  • lisbet045

Nøglen til at lykkes med strategi og forandringer

Behovet for at facilitere hvordan et godt samarbejde fungerer er mere aktuelt end nogensinde før nu hvor videomøder og ledelse på distancen for mange er blevet en naturlig del af hverdagen.


Når jeg mener det skal faciliteres er det fordi samarbejde på tværs fungerer bedst der hvor der er sat en ledelsesmæssig ramme, som understøtter samarbejdet, hylder samskabelse i praksis og tager ansvar for at adfærden er hensigtsmæssig på alle niveauer.


Derfor er jeg også optaget af at tale om strategiimplementering, som ikke kun skaber værdi i forretningen, men som også får mennesker til at vokse.


Jeg tror på, at fremtidens succeser bliver skabt af de ledere, som ser styrken i menneskers forskellighed og oprigtigt forstår, hvordan man får mennesker til at lykkes. Det bliver den nye ledelsesnorm.


I min optik er det nemlig adfærd og evnen til at samarbejde på tværs, som er nøglen til at lykkes med strategi og forandringer.


Nemmere sagt end gjort


Rip, Rap og Rup effekten i ledelse (alle ligner hinanden) skyldes til dels biologi. Vores hjerner trives bare bedst, når de sparer på energien, og hvis man udelukkende omgiver sig med nogen som primært er enige og ikke udfordrer synderligt, så synes alt jo godt og effektivt.


De blinde vinkler er nemlig også ens, og det er dejligt energibesparende at omgås ligesindede. Rip, Rap og Rup finder aldrig ud af om de fine tal på bundlinjen kunne være endnu bedre, for de er enige om at de sammen gør alt det rigtige og at det jo går rigtig godt.


Prisen for bekvemmeligheden er der efterhånden masser af forskning som har regnet ud, men her er vi desværre også biologisk belastet af, at det er nemmest at bekymre sig om det man giver afkald på, fremfor at forestille sig det man kan opnå ved at lære at spille hinanden gode.


Træls tænker du nok, men fat mod fristes jeg til at sige.Guld i begge ender af regnbuen


Engang var jeg ikke en døjt bedre selv, så der må håb for alle. Min rejse begyndte da jeg fik ansvar for at etablere en innovativ samarbejdskultur på tværs af 7 afdelinger med mere end 60 ledere og nøglemedarbejdere, så der kom bedre sammenhæng mellem vision og virkelighed.


Processen for inddragelse af forskelligheder blev et princip, og der blev aftalt rammer for effektiv projektdeltagelse, så belastning på nøglefigurerne blev mere forudsigeligt. Prioritering af projektidéer blev transparent og beslutningsproces optimeret, så den foregik på baggrund af relevant match med strategi og med accept fra alle afdelingscheferne.


Svært ja, og samarbejdet skulle faciliteres i en grad der fik ”kreativt flow og fail fast” til at lyde som værende lysår væk. Men alt begynder et sted, skal trænes over tid og kan lykkes når det ikke betragtes som et initiativ, men som en vedholdende indsat.


Det, der før blev dømt umuligt, blev pludselig muligt, og det var en fornøjelse at se hvor meget guld der lå i begge ender af regnbuen i form at geniale innovationsprojekter der blev realiseret i praksis samt øget respekt, forståelse, anerkendelse og ikke mindst sjov og spas på tværs af afdelingerne.


Svarer til at kaste penge ud ad vinduet


Når strategiimplementering og forandringer ikke lykkes, svarer det til at kaste penge ud ad vinduet, og jeg bliver typisk spurgt om jeg ikke vil kigge på hvorfor projekterne mangler fremdrift, føles som en tidsrøver eller kuldsejler. Med det jeg selv har oplevet igennem tiden og den viden jeg har fået som konsulent, er der et overraskende simpelt mønster.


Når det lykkes, er det fordi samarbejdet på tværs fungerer godt, og når det ikke lykkes, er det sjovt nok fordi samarbejdet på tværs ikke fungerer.


Mange bilder sig desværre ind at samarbejdet fungerer rigtig fint, så de gider ikke rigtig høre på at samarbejdet er den del der skal arbejdes med først. ”Vi griner og har det sjovt” siger de ofte, imens øjnene fortæller at de faktisk bliver i tvivl om det med samarbejde oprigtigt er noget de er gode til, og om adfærden faktisk er i orden og samskabende.


Så hånden på hjertet, og pak lige forklar og forsvar hjelmen væk et øjeblik. Mærker du også modstand og synes det er piv hamrende irriterende at få smækket ”hvordan synes du så lige selv det går med samarbejdet?” på bordet, når du hellere vil snakke strategi og forandringer?


Imens vi venter


Her slutter Del 1 af ”Nøglen til at lykkes med strategi og forandringer” så du kan få mulighed for at reflektere lidt over spørgsmålet.


Men hæng på, for når Del 2 lægges op inden længe, kan du læse videre for at se om du alligevel genkender at der er noget om snakken, og om det der med at skubbe på for en ny ledelsesnorm, er noget for dig.


I Del 2 får du mit bud på hvordan man gør det komplekse enkelt og hvad der skal til for at vi sammen tipper vægten, så de næste generationer af ledere og iværksættere kan skabe sunde arbejdspladser, sikre digital værdiskabelse og levere en bæredygtig bundlinje.


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page