top of page

Play Your Talent

Behovet for at facilitere hvordan et godt samarbejde fungerer er – både i forhold til brandværdi og konkurrenceparametre - mere aktuelt end nogensinde før. Vi hjælper vores kunder med 1:1 forløb, rekruttering, M3 (Mening / Motivation / Mål) der hjælper med at gøre MUS samtalen meningsfuld samt team workshops, der er sprængfyldt med indsigt, energi og læring.

 

Træn videre efter konsulenten er taget hjem

Vi bruger Play Your Talent til at løfte effektivitet, samarbejde og kommunikation på tværs af virksomheden. Vi guider ledere og teams i programmer, projektgrupper, sammenlægning m.v. til forståelse og lydhørhed for hinandens forskelligheder.

Med Play Your Talent har du altid dit eget resultat* ved hånden 24/7 og Appen dokumenterer at de ønskede forandringer lykkes i det indbyggede værktøj Play Your Goals, der gamer / nudger den adfærd vi ønsker at træne. Det er muligt både at indtaste individuelle og fælles mål. 

 

Formålet er at skabe en større indsigt i hvordan vi kan anvende egne styrker og sikre bedre samspil imellem hinandens kompetencer. Resultatet er øget motivation, engagement, produktivitet og ikke mindst færre konflikter i samarbejdet på tværs.

*Resultatet forsvinder når du sletter Appen. Systemet er GDPR sikret, og dine data er beskyttet. 

Værktøjets muligheder:

  • Forstå hvor vi henholdsvis motiveres og taber energi

  • Forstå hjernens skjulte logik der styrer adfærden og kulturen

  • Forstå hvorfor vi bliver stressede og føler os misforståede

  • Sætte en ny ramme for at skabe meningsfulde og motiverede samtaler

  • Søge på specifikke talenter der er relevante for specifikke opgaver 

  • Skabe et fælles sprog at italesætte behov / udfordringer ud fra

  • Foreslå optimal sammensætning af teams f.eks i forbindelse med omorganisering

  • Forstå dynamikker der styrker eller dræner samarbejdet i et team/på tværs af teams

  • Udvikle, fastholde, rekruttere og onboarde medarbejdere

Sjovt at træne individuelt og sammen

Play Your Goals er udviklet ud fra forskning, der viser, at gaming og nudging er med til at øge succesraten for strategi og forandringer. Når man holder fokus og træner over tid med udgangspunkt i det man er god til, bygger man bro fra de fine intentioner til konkret handling. Pludselig bliver flosklen om at ”det skal være sjovt at gå på arbejde” en realitet som faktisk også har en positiv indflydelse på livet udenfor arbejdspladsen. 

Uengagerede medarbejdere er dyrt

En global undersøgelse foretaget af Gallup afdækker, at blot 1 ud af 5 medarbejdere i Danmark er engagerede i deres arbejde. Samtidig viser analysen, at der blandt de resterende er 69% uengagerede og 10% aktivt uengagerede medarbejdere.
 

På baggrund af Gallup's årlige analyse har Harvard Business Review desuden udregnet, at aktivt uengagerede medarbejdere koster 300 billion dollars om året.


Kilde: State of the Global Workplace, Gallup (2017)

Forskelligheder er et vilkår

Vi har alle forskellige måder vi behandler information på og forskellige faktorer der motiverer os til handling. Vi bruger også forskellige virkemidler til at påvirke andre med, og har forskellige indgangsvinkler når vi skaber relationer til hinanden. 

Ingen vågner om morgenen og tænker ” i dag bliver en god dag, hvor jeg skal ødelægge samarbejdet”. Men mange oplever i løbet af en dag hvor energifyldt det er når samarbejdet fungerer, eller hvor drænende det er, når et samarbejde ikke fungerer.
 

Det er altid nemmest at samarbejde med dem der tanke- og adfærdsmæssigt har samme talenter som os selv. Forskning viser bare, at du skaber innovative løsninger og bedre resultater når du kan finde ud af at samarbejde med dem der har andre talenter end dig selv, og her bliver Play Your Talent det kompas der viser os vejen til at lykkes på tværs af funktioner, interesser og kompetencer.

Play Your Talent er et innovativt ledelses-og udviklingsværktøj der afdækker den skjulte kultur og talentpotentialet i hele virksomheden. Testen tager 10 minutter og visualiserer de 34 talenters placering i top og bund. Talenter er det man er god til og når medarbejdernes top talenter sættes i spil, kan man opnå op til 30% mere effektiv opgaveløsning og motivation. Vi er Play Your Talent Partner og anvender App'en i både workshops, projekter og til teamsammenlægninger.

Mobileapphvortalentersynlig

Værdien kan ses på både bundlinje og trivsel

Med en styrkebaseret tilgang kan virksomheden opnå en stigning med op til 23% i medarbejderengagement, 18% øget performance, 19% øget salg og 29% øget profit.

Effektivitogengagement

Kilde: Productivity Through Strengths, Gallup (2012)

 

Sammen skræddersyer vi et forløb, tilpasset virksomhedens udfordringer, behov og parathed.
Læs meget mere om Play Your Talent på www.playyourtalent.com 

bottom of page