top of page

Hvorfor bestyrelse / advisory board?

Min drivkraft er udvikling – menneskelig trivsel, såvel som forretningsmæssigt vækst. 

 

Med 20+ års erfaring inden for strategi, ledelse, driftsoptimering, porteføljestyring og digitalisering kan jeg hjælpe virksomheder, der har brug for at professionalisere forretningen og prioritere de indsatser, der skal løfte virksomheden ind i fremtiden.

Jeg har en Executive MBA fra AVT Business School (2017) og er løbende igennem karrieren blevet certificeret i en række ledelsesværktøjer. 

 

Med flere års ansvar for strategisk transformation bag mig, har jeg stor erfaring med at bygge bro mellem visioner og den konkrete indsats der sikrer, at det, der sættes i gang, er realistisk at nå i mål med. 

 

Det kommer mig til gode i bestyrelsesarbejdet / advisory boards, hvor jeg kan bidrage med at få skabt det rigtige match mellem det forretningsmæssige potentiale og organisationens modenhed.  Dette i respekt for, at medarbejdernes tid og virksomhedens investeringer skal give mening og skabe værdi i praksis.

Hent mit Bestyrelses CV her 

bottom of page