Web_Lisbet-Mensa-001_9616 - Warmtone

Når strategi og mennesker skal lykkes

Jeg hjælper virksomheder med at nå i mål med de initiativer, der investeres masser af tid og penge på. 

Drivkraften er at få mennesker til at lykkes med at samarbejde på tværs, da dette er nøglen til at indfri strategi

og lykkes med forandringer.

Strategi implementering – Forandringer - Samarbejde
 

Min passion er at give indsigt i logikken bag adfærd, så det der dræner samarbejdet, ikke får næring

og energien i stedet rettes mod opgaverne, kunderne og på at spille hinanden gode.

Ambition er, at bidrage til at de kommende generationer oplever sunde arbejdspladser med en meningsfyldt hverdag. 

 

Mensa Leadership Consult har kunder både i det private og i den offentlige sektor.

Punktér det der dræner fremdriften

Når strategi og mennesker skal lykkes, skal der etableres et realistisk samspil mellem struktur, processer og

samarbejdskulturen, som er afgørende for at kunne lykkedes.


Min ekspertise er at rådgive og coache ledere og virksomhedsejere i at forstå hvilke dynamikker der styrker eller bremser fremdriften, og at facilitere den ønskede forandring fra intention til resultat. 

1:1 - Workshop - Forløb - Interim

Tilgangen er at skabe et tillidsfuldt og styrkebaseret mindset, der fremmer den samskabende adfærd som opløser 

konflikter fra fastlåst til fremdrift og frigør hele talentmassen.


Mensa Leadership Consult er stiftet med et ønske om at levere løsninger til ledere der ser styrken i at kunne samskabe og

som omfavner det vilkår, at menneskelig vækst er forudsætningen for bæredygtig vækst i forretningen. 

Business Meeting

Tværgående samarbejde

Menneskelig og forretningsmæssig værdiskabelse

Fokus er at motivere en styrkebaseret samarbejdskultur på tværs af virksomheden.


Det kommer til udtryk når man evner at frigøre potentiale i hele talentmassen og mestrer konflikter konstruktivt. 
 

Modellen sikrer at ”Key Performance Indicators” og ”Key Behavioral Indicators” følges ad.


Opskriften er at omsætte viden og gode intentioner til tværgående mål og handlinger, så man motiveres til at levere det, man siger, man vil. 

Business Meeting

Samarbejdet med os

Viden skal overdrages til virksomheden

Vi overdrager viden og værktøjer indtil roller og ansvar er på plads og processer integreret i virksomhedens daglige arbejdsgange.

 

I vores optik er opgaven først fulgt til dørs, når kunden er gjort uafhængig af konsulent bistanden, og mestrer selv at drive arbejdet fremad.

Brainstorming

 Sæt strøm til strategien

Transparens, tillid og enighed om værdiskabelsen

Nogle af vores kunder har ønsket at ”sætte strøm” til deres strategi implementering. Derfor at er vi gået i partnerskab med DecideAct (www.decideact.net) så vi kan tilbyde at supplere konsulent indsatsen med systemunderstøttelse.

 

DecideAct er et SaaS værktøj der tracker virksomhedernes evne til at realisere deres strategier.

Kontakt os for at få en uforpligtende snak om netop jeres udfordring