top of page
Web_Lisbet-Mensa-001_9616 - Warmtone

Når strategi og mennesker skal lykkes

Jeg hjælper virksomheder med at nå i mål med de projekter, der investeres masser af tid og penge på. 

Strategi implementering – Fremdrift - Samarbejde
 

Når strategi og mennesker skal lykkes, skal der etableres et realistisk samspil mellem struktur, processer og 

samarbejdskulturen, som er afgørende for at skabe de ønskede resultater.

 

Mensa Leadership Consult har kunder både i det private og i den offentlige sektor.

Punktér det der dræner fremdriften

Min ekspertise er at rådgive og coache ledere og virksomhedsejere i at forstå hvilke dynamikker der styrker eller bremser fremdriften, og at facilitere den ønskede forandring fra intention til resultat. 

1:1 - Workshop - Forløb - Interim

Tilgangen er at forstå kontekst, afdække sammenhænge og finde ind til kernen af udfordringen. Løsningen der skabes, er realistisk at implementere og med ledelse af forandringen i fokus. Når det der dræner fremdriften er fjernet, rettes energien mod opgaverne, kunderne og det gode samspil. 


Mensa Leadership Consult er stiftet med et ønske om at levere løsninger til ledere der ser styrken i at kunne samskabe og

som omfavner det vilkår, at menneskelig trivsel er forudsætningen for bæredygtig vækst i forretningen. 

Business Meeting

Tværgående samarbejde

Menneskelig og forretningsmæssig værdiskabelse

Fokus er at motivere en styrkebaseret samarbejdskultur på tværs af virksomheden.


Det kommer til udtryk når man evner at frigøre potentiale i hele talentmassen og mestrer konflikter konstruktivt. 
 

Modellen sikrer at ”Key Performance Indicators” og ”Key Behavioral Indicators” følges ad.


Opskriften er at omsætte viden og gode intentioner til tværgående mål og handlinger, så man motiveres til at levere det, man siger, man vil. 

Business Meeting

Samarbejdet med os

Viden skal overdrages til virksomheden

Vi overdrager viden og værktøjer indtil roller og ansvar er på plads og processer integreret i virksomhedens daglige arbejdsgange.

 

I vores optik er opgaven først fulgt til dørs, når kunden er gjort uafhængig af konsulent bistanden, og mestrer selv at drive arbejdet fremad.

Brainstorming

 Sæt strøm til strategien

Transparens, tillid og enighed om værdiskabelsen

Nogle af vores kunder har ønsket at ”sætte strøm” til deres strategi. Derfor at er vi gået i partnerskab med MakeMyStrategy så vi kan tilbyde at supplere konsulentindsatsen med systemunderstøttelse.

 

MakeMyStrategy (www.makemystrategy.com) er et SaaS værktøj der sikrer, at relevant viden indsamles i en enkel proces samtidig med at relevante personer involveres. Strategiprocessen bliver overskuelig, struktureret, transparent og udmønter sig i en eksekverbar handlingsplan med konkrete anvisninger til hvem der skal gøre hvad, hvornår og hvorfor. 

Kontakt os for at få en uforpligtende snak om netop jeres udfordring

bottom of page